10-ST 00009


สมุดจดบันทึก

ปก แข็งแรง ทนทาน
เข้าเล่มแบบเย็บกี่ด้วยด้ายสีขาว แน่นหนา ไม่หลุดง่าย
เนื้อในกระดาษ สีขาว ผิวเรียบ เขียนลื่น มองสะอาดตา
มีเส้นบรรทัด ช่วยจัดระเบียบการเขียนให้เรียบร้อย
เลขหน้ามุมบน ค้นหาง่าย และรวดเร็ว
เหมาะสำหรับเขียนหรือจดบันทึกต่างๆ

Share This Product