01-TB 00001


Travel Bag

กระเป๋าถือ ใส่เครื่องสำอางค์ อุปกรณ์แต่งหน้า และของใช้จุกจิกต่างๆ พกพาเวลาเดินทาง

สามารถใช้เป็นกระเป๋าจัดระเบียบ สำหรับจัดในกระเป๋าเดินทาง แบ่งแยกสิ่งของไม่ปนกับเสื้อผ้า ประหยัดพื้นที่ในกระเป๋า

Share This Product