01-TB 00008


กระเป๋าจัดระเบียบอุปกรณ์อาบน้ำ

ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพดี ไว้ใส่สิ่งของเครื่องใช้ เช่น แปรง ยาสีฟัน ครีมและเครื่องใช้จำเป็นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
มีตะขอไว้เกี่ยวแขวนเวลาใช้งาน สะดวกง่ายต่อการค้นหา เหมาะสำหรับเวลาเดินทางท่องเที่ยว

Share This Product