03-CP 00001


หมวกแก็ป ตาข่าย

หมวกแก๊ป ก็จะเหมาะทั้งในด้านแฟชั่นและการใช้งาน

โดยหมวกแก๊ปจะเป็นหมวกที่มีปีกหมวกด้านหน้า

จึงทำให้หมวกแก๊ปมีความสามารถในการป้องกันแดดได้ในระดับนึง

โดยจะสามารถป้องกันแดดได้แค่ช่วงของใบหน้าเท่านั้น

Share This Product