02-BM 00001


แก้วน้ำในลักษณะนี้จะมีเอกลักษณ์โดดเด่น เพราะว่า จะได้รับการสั่งผลิตเป็นพิเศษ

ใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น ใช้เป็นของที่ระลึก ของสมนาคุณลูกค้า หรือของขอบคุณวันครบรอบ

Share This Product