02-BM 00006


ชุดกล่องข้าว และ ขวดน้ำในลักษณะนี้จะมีเอกลักษณ์โดดเด่น เพราะว่า จะได้รับการสั่งผลิตเป็นพิเศษ

ใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น ใช้เป็นของที่ระลึก ของสมนาคุณลูกค้า หรือของขอบคุณวันครบรอบ เป็นต้น

Share This Product